Комунальний заклад "Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області"

 
МОН України

Річний звіт про діяльність закладу

Звіт директора

комунального закладу “Первомайський ліцей № 2

Первомайської міської ради Харківської області”

за 2022/2023 навчальний рік

Сергія Вікторовича  Жовновацького

 

    На виконання п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, у відповідності до посадової інструкції директора ліцею та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ліцеї, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації,  представляю вашій увазі звіт про свою діяльність у 2022/2023 навчальному році.

     У своїй діяльності протягом звітного періоду я, як директор ліцею, керувався посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу.

      Головне завдання ліцею — надання якісної, повної загальної освіти дітям шкільного віку. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обгрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення та розв’язувати проблеми.

     Освітні програми, які реалізуються в закладі освіти, спрямовані на формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянина України, поваги до прав і свобод людини.

      На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати комунікативні, пізнавальні і творчі потреби. Тому співпраця учителів ліцею, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних  і колективних успіхів. Результати роботи закладу свідчать про те, що в ліцеї працюють професіонали своєї справи, які забезпечують високий рейтинг ліцею в освітянському просторі міста.

         На кінець 2022/2023 навчального року в умовах військового стану в ліцеї навчалось 650 учня, з них 18 внутрішньопереміщені особи.

          В ліцеї функціонувало 23 класи: 1-4 класи — 9 (261 учня),  5-9 класи — 10 (291 учнів),  10-11 класи — 4 (94 учнів).

       Освітній процес в ліцеї забезпечували 38 педагогічні працівники, з них  1 сумісник (учитель біології). З них  7 учителів мають кваліфікаційну категорію спеціаліст, 11 — спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 20 — спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 7 педагогічних працівників мають педагогічне звання “учитель методист”,                          5 - “старший учитель”.

     2022/2023 навчальний рік закінчили 646 учніВ (18 внутрішньопереміщені особи). Усі учні атестовані та переведені до наступного року навчання. Якість знань по ліцею склала 47%. На початковому рівні 37 учнів — 10%, на середньому рівні 169 учня — 44% достатній рівень — 150 учень — 32%, на високому рівні — 29 учнів — 8%.  Два учні 11 класів є претендентами на нагородження Золотою медаллю та два учні претенденти на нагородження Срібною медаллю.

     Усі інновації і реформи починаються із початкової ланки. Свою діяльність учителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери. Модернізації форм та засобів навчання і виховання учнів в умовах впровадження концепції Нова українська школа.  У класних приміщеннях де навчаються учні 1-4 класів зроблені ремонти, оснащені меблями, в тому числі одномісними партами, комп’  ютерною технікою — ноутбуками для вчителів, кольоровими принтерами, проектороми, ламінаторами. Придбано велику кількість дидактичного матеріалу. 

     Усі учителі початкових класів пройшли курси за програмою Нової української школи та отримали сертифікати.

           В ліцеї функціонує 4 класи з інклюзивною освітою, в яких навчається 6 учнів з особливими освітніми потребами. За допомогою кваліфікованих асистентів учителів  надається належний супровід та підтримка учням у їх соціальній адаптації. Для проведення корекційно-розвиткових занять та надання психологічної підтримки учням, в ліцеї функціонує ресурсна кімната.

      Під час дії режиму воєнного стану освітній процес здійснювався у дистанційній формі.  Учні отримували завдання, рекомендації чи відеоуроки, проводилась індивідуальна робота з дітьми з ООП. Завдання були адаптовані відносно можливостей учнів.

        Протягом 2022/2023 навчального року практичний психолог ліцею разом з асистентом учителя організували роботу арт-майданчика для учнів ліцею, спрямованого на психологічну підтримку дітей під час воєнного стану.

     Особлива увага була звернена на підготовку учнів 11 класів до мультимедійного тестування. Учителі-предметники проводили додаткові онлайн заняття з підготовки, використовуючи різні Інтернет-платформи.

      Щотижня адміністрація ліцею опрацьовувала звіти учителів  щодо проведення дистанційного освітнього процесу. За результатами моніторингу, можу зробити висновок, що усі педагоги закладу освіти  забезпечували засвоєння навчального матеріалу учнями за допомогою інформаційно-комунікативних технологій.

     У 2022/2023 навчальному році згідно з планом — графіком усі педагогічні працівники пройшли курсову перепідготовку при КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”, основні та тематичний спецкурс в кількості 31 педагогічного працівника. Курси підвищення кваліфікації проводились у дистанційному режимі.

        Атестація педагогічних працівників 2022/2023 навчальному році здійснювалась за затвердженим планом. Під час проведення атестації не було допущено порушень щодо до тримання Положення про атестацію. Випадків зниження в атестаційний період кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання не було. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи. У поточному навчальному році атестувалось 5 педагогічних працівників. Кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” підтвердили 2 педагоги, кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії” присвоєно 1 педагогу (атестація позачергова), кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії” підтвердили два педагоги.

       Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу проводиться до діючих нормативно-правових документів. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора ліцею. З працівниками закладу освіти постійно проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, які фіксуються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями закладу. Класні керівники ведуть журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, в яких фіксують проведення вступного, первинного та цільових інструктажів. Протягом навчального року сталося 5 випадків травмування учнів в побуті. Заступник директора з навчальної роботи разом із класними керівниками своєчасно оформлювали повідомлення та складали акти травмувань, усі документи надавались до відділу освіти.

             У травня 2022 року встановлено пожежну сигналізацію та вузли оповіщення.

       Приміщення ліцею забезпечені первинними засобами пожежогасіння. По всьому закладу розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період перевіряється температурний режим, дотримується енергозберігаючий режим роботи ліцею, перед зимовим періодом перевіряється система опалення, постійно ведеться очистка від снігу територія ліцею, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від льодяної корки). Приміщення ліцею забезпечено блискавкозахистом (заземленням).

       У ліцеї створені умови для здорового та якісного харчування: належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні. Протягом  навчального року у харчоблоці було замінено духову шафу, електричну пательню, м’ясорубку, плити на чотири та шість панелей, мармит. На жаль, за певних умов, не вистачило часу та коштів на заміну овочерізки та овочечистки, котла для нагрівання води. Не було зроблено ремонту та перепланування харчоблоку.

      В ліцеї працює медичний кабінет, за рахунок батьківських коштів кабінет забезпечено  медичним обладнанням та медикаментами. Учні та працівники ліцею систематично проходять медичні огляди. Медична сестра веде календар щеплень учнів.

        З метою вдосконалення роботи із забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в ліцеї проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських відносин між сім’єю та ліцею. Робота з даного напрямку здійснювалась відповідно до плану роботи ліцею та плану виховної роботи. На початку року було підготовлено банк даних соціально-незахищених категорій дітей, який у ході освітнього процесу змінюється та поновлюється в залежності від кількісного складу учнів кожної визначеної категорії. У ліцеї у 2022/2023 навчальному році навчались 180 учнів, які потребували особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: дітей-сиріт — 4, дітей позбавлених батьківського піклування — 7, дітей з малозабезпечених родин — 11, багатодітних — 23, дітей з інвалідністю — 12, дітей з ООП — 6, учнів-напівсиріт — 12, дітей з сімей що постраждали внаслідок ЧАЕС — 1, дітей з СЖО — 4, дітей, батьки яких є воїнами-інтернаціоналістами, учасниками бойових дій на території інших держав — 4, дітей,  дітей матерів-одиначок — 49, дітей девіантної поведінки — 1.

      У 2022/2023 навчальному році виховна робота в ліцеї здійснювалась відповідно до нормативно-правової бази та річного плану ліцею. У ліцеї відзначалися державні свята, пам’ятні дати історії України, а також традиційні свята (свято Першого дзвоника, День працівників освіти, Новий рік, Міжнародний жіночий день, день Святого Валентина). Ліцей активізував виховну роботу щодо вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу.

        У закладі протягом 2022/2023 навчального року проведені тематичні тижні, декади щодо профілактики дитячих правопорушень та злочинів, пропаганди здорового способу життя, виховання фізичної культури. Виховна робота здійснювалася педагогічним колективом не тільки під час очного навчання, але і дистанційно.

     В умовах воєнного стану педагогічний колектив, учні та батьки проводили роботу щодо підтримки захисників України, було організовано збір гуманітарної допомоги, виготовлення окопних свічок протягом осінньо-зимового періоду.

        За рахунок позабюджетних коштів придбано інвентар та матеріали для проведення ремонтних робіт.

      У червні — липні 2023 року планується поточний ремонт 1 та 3 поверхів та косметичний ремонт 2 поверху (вирівнювання та фарбування стін, побілка стелі). Класні керівники за рахунок батьківського фонду планують поточні та косметичні ремонти класних кімнат.  Естетичне оформлення сходів в приміщенні закладу. Відновлення зруйнованих сходів біля головного входу.  Фарбування дверей запасного виходу. Штукатурення зовнішньої стіни.

       Сучасний заклад повинен дбати про безпечне освітнє середовище, надавати якісну освіту — це є метою моєї роботи.

    

 

                                                                    Директор ліцею                                              Сергій ЖОВНОВАЦЬКИЙ