Комунальний заклад "Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області"

 
МОН України

Річний звіт про діяльність закладу

Звіт про роботу директора

комунального закладу «Первомайський ліцей № 2

Первомайської міської ради Харківської області»

за 2020/2021 навчальний рік

 

Освітній процес у комунальному закладі «Первомайський ліцей №2» здійснюється відповідно до діючих  нормативно-правових документами.

  На початок 2020/2021 навчального року шкільна мережа складалась з 22 класів, в яких навчались 639 учні. У початкових класах навчалось 276 дітей, в середніх - 297 і в старших – 66 учнів. Протягом року до ліцею прибуло 13 учнів. За цей час вибуло 14 учнів.  На кінець року  контингент учнів склав -  637. Середня наповнюваність класів  на початок року – 29,0 учнів, на кінець– 28,9.

У 2020/2021 навчальному році у ліцеї працювали 43 педагогічні працівники, з них 7 пенсіонерів, які з 01.07.2020 року підписали строковий трудовий договір, 1 сумісник, 1 асистент учителя, який не мав повної вищої освіти і тому теж працював на строковому трудовому договорі .  Середній вік 48,6; середній вік адміністрації 44,7 років.

З 1 вересня 2020/2021 навчального року в ліцеї функціонували 4  інклюзивні класи, в яких навчалися 5 учнів з особливими освітніми потребами. Два учні (6,11 клас) навчалися за індивідуальним планом відповідно до стану здоров’я.

У 2020/2021 навчальному році чергову атестацію проходили  7 учителів. Вивчалась  робота педагогів в між атестаційний період: відвідувалися уроки, проводилися бесіди з учителями, анкетування учнів, батьків.  Атестаційна комісія ознайомилась зі звітами  учителів, які атестувалися. Педагоги   продемонстрували портфоліо  у вигляді презентації. 2 учителя підвищили кваліфікаційну категорію (двом присвоєна вища кваліфікаційна категорія).

З метою удосконалення роботи щодо підвищення кваліфікації було складено і затверджено план-графік проходження курсової перепідготовки. Протягом року 21 педагогічний працівник, пройшов курси підвищення кваліфікації при КВНЗ  «Харківська академія неперервної освіти», дистанційно в умовах карантину.

Учитель української мови та літератури Лукіна І.М. в жовтні 2020 року взяла участь у Конкурсі «Учитель року – 2021» і посіла ІІ місце в регіональному етапі конкурсу.

У 2020/2021 році на міську виставку-презентацію було надано дві роботи. Учитель математики  Коваленко М.В. отримала Диплом І ступеня та учитель початкових класів Стеценко Т.В. – нагороджена Дипломом ІІ ступеня.

Учитель фізичної культури Пономаренко Є.І., підготував роботу на фестиваль добрих практик освітян Харківщини.

Учителі інформатики та математики Мараховська Н.М., та Семешина В.В. взяли участь в обласній виставці «Освіта Харківщини ХХІ століття Нова українська школа. Використання ІК технологій на уроках математики», результатом їх роботи стала перемога в конкурсі.

Протягом трьох років у ліцеї працює гурток робототехніки під керівництвом учителя інформатики Семешиної В.В., команда ліцею «Секретні агенти Первомайського» у березні 2021 року третій раз поспіль стала учасником регіонального фестивалю з робототехніки в режимі онлайн.

Упродовж 2020/2021 навчального року  у ліцеї  проведені 5 засідань ММО (математика, фізика, практичні психологи, учителі фізичної культури, початкові класи), засідання творчої групи учителів української мови (керівник Лукіна І.М.), усі засідання проведено дистанційно з викристанням освітньої платформи ZOOM та МЕЕТ.

Упродовж навчального року проведено  8 педагогічних педагогічних рад  на яких розглядались питання стану викладання навчальних предметів,  переведення та випуску учнів. 6 нарад при директорові. Під час осінніх та весняних канікул провели педагогічні читання.

Методичний кабінет ліцею  працює за планом роботи. У ньому зібрані нормативні документи, які регламентують організацію освітнього процесу, фахові газети і журнали, картотека перспективного педагогічного досвіду учителів, організаційно-методичні  рекомендації, листи МОНУ, ДНіО ХОДА, КВНЗ «ХАНО», міського методичного кабінету. У методичному кабінеті ліцею оформлений стенд «Методичний вісник». “Дзеркало педагогічної майстерності” відображає успіхи кожного педагога.

Педагоги ліцею  активно впроваджують в освітній процес інформаційно – комунікативні, інтерактивні технології та дистанційне навчання з використанням  освітніх платформ ZOOM, Google Forms, онлайн-тести “На Урок”, відеоуроки на Youtube.com.  Для  перевірки  знань, умінь і навичок проводять тестування у форматі ЗНО в on-line режимі. На веб-сайті ліцею створили розділ “дистанційне навчання”. Учителі мали змогу розмістити презентації, файли із додатковою інформацією, завдання для контрольних робіт. Для перевірки домашніх завдань використовували Viber, Skype, електронну пошту.

         Для висвітлення усіх аспектів діяльності ліцею використовується сайт і група “Школа перспектив” у Facebook.

      Робота з обдарованими дітьми у ліцеї  проводиться згідно з шкільною програмою «Обдаровані діти». Відповідають  за роботу зі здібними дітьми ліцеї заступник директора з навчальної роботи Бондаренко О.Ю.,  практичний психолог Задорожна М.М. У ліцеї був проведений І етап Всеукраїнських предметних олімпіад, в якому взяло участь 364 учні. Учень 9-А класу Лукін І. підготував роботу на міський конкурс, присвячений перемозі над нацизмом у ІІ Світовій війні. Учениця 10-Б класу Бірюкова Н., під керівництвом учителя української мови та літератури Різченко С.М.,  підготували роботу на Всеукраїнський конкурс учнівської творчості за темою «Торуй свій шлях – той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе навіки вік» і отримали Диплом І ступеня.

Для  систематизації наробок, аналізу роботи педагогів у навчальному році проводяться моніторингові  дослідження з різних напрямків  діяльності: кількісний та якісний склад учителів, участь у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій, результати атестації, інноваційна діяльність,  рейтинг класних колективів за відвідуванням навчальних занять, захворюваність учнів,    діяльність МОЛ,  навчальні досягнення учнів, результативність проходження ДПА, ЗНО, участі в олімпіадах і конкурсах, вибору та результативності профільних предметів, захворюваності учнів, відвідування школи.  У ІІ семестрі 2020/2021 навчального року учні, батьки та педагогічні працівники 3, 8,11 класів взяли участь у І етапі Регіональних моніторингових досліджень.

У червні 2020 року адміністрація ліцею розробила освітні програми для 1-11 класів. З урахуванням рекомендацій МОНУ  складений робочий навчальний план. У старшій школі у 2020/2021 навчальному році в 10 класах  вивчались профільні предмети українська мова та література.    Адміністрацією ліцею разом з практичним психологом була проведена робота, щодо визначення профільного предмету в 10 класі на 2021/2022 навчальний рік. У лютому 2021 року проведено анкетування серед учнів 9-х класів, щодо вибору профільного предмету. Найбільша кількість дітей виявила бажання вивчати предмети філологічного спрямування, а саме українську мову та літературу. 

У ліцеї сформована система роботи щодо вивчення якості освітнього процесу. Згідно з розділом річного плану складено графіки внутрішнього  контролю, відвідування уроків адміністрацією ліцею, план – графік проведення методичної роботи.  При вивченні стану викладання предметів і рівня навчальних досягнень учнів  адміністрація ліцею проводила контрольні роботи, співбесіди з учителями, відвідування  уроків і позакласних заходів. Перевіряється наявність та якість поурочного і календарно–тематичного планування, відповідність навчальних програм рекомендаціям МОНУ. За результатами перевірки складаються аналітичні довідки, які заслуховуються на нарадах при директорові та на засіданнях  педагогічної ради. Упродовж   2020/2021 навчального року вивчався стан викладання таких предметів: українська мова та література, «Захист Вітчизни»,  фізична культура, фізика, музичне, образотворче мистецтво, мистецтво, хімія. 

Адміністрація ліцею відвідувала уроки та позакласні заходи: директор ліцею – 58, заступник з навчальної роботи – 55,  19 уроки та позакласні заходи–заступник з навчало-виховної. Після відвідування уроків з учителями проводились співбесіди, надавалися рекомендації  щодо підвищення якості освітнього процесу, усунення виявлених недоліків. Упродовж навчального року адміністрація систематично перевіряла календарно–тематичне і поурочне планування.

   Зметою посилення національно-патріотичного характеру навчання і виховання, морально-духовного, культурного розвитку дитини було передбачено в плані роботи школи та проведені заходи щодо відзначення  важливих пам’ятних та ювілейних дат 2020/2021 навчального року та формування ціннісного ставлення до держави, до людей.

У закладі до Дня Захисника України проведені уроки мужності «Герої нашого часу», «Забуттю не підлягає...» (9-11 класи), «А ми тую козацьку славу збережемо»(5-8 класи), уроки мужності «Патріоти рідної землі» (1-4 класи). Учні 5-7 класів випустили  стіннівки з привітанням до Дня захисника України. Проведені  класні свята «Вітаємо майбутніх захисників України». У жовтні 2020 року відбулася урочиста лінійка до Дня захисника України, пройшов патріотичний конкурс строю та пісні  (8-11 класи), а також змагання-гра «Козацькі забави» (1-4 класи).

У закладі до Дня вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу у листопаді 2020 року проведені інформаційно-просвітницькі заходи в онлайн режимі: виховні години «Голод на Слобожанщині» (1-4 класи);бесіди «Моторошні роки в історії українського народу» (5-9 класи); тематична лекція «Історія гідності. Голодомор» (10-11 класи). Члени д/о «ФОРА» провели інформаційні п’ятихвилинки «Голодомор мовою фактів». У бібліотеці діяла книжкова тематична виставка «Голодомор в Україні: причини і наслідки». До Дня пам’яті жертв голодоморів редколегія 5-11 класів випустила стінні газети «Скорботна пам’ять поколінь». У вестибюлі діяла експозиція «Вічна пам’ять замореним голодом».

У рамках відзначення Дня Збройних Сил України у закладі відбулися тематичні години спілкування, диспути: «Є така професія – Батьківщину захищати», «Збройні сили України», «Історія створення Збройних Сил України», «Минуле і сьогодення української армії»;тематичні уроки з предмету «Захист Вітчизни»: «Історія створення Збройних сил України», «Свято доблесті та мужності»; конкурсні програми для хлопчиків: «Зростаймо мужніми» (5-6, 7-8 класи), «Ну-мо, хлопці» (9-11 класи).

У грудня 2020 року класні керівники провели уроки пам’яті до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС  «Вони були першими…», «Воїнам Чорнобиля» (5-11 класи).

З метою відзначення Дня Соборності України (22 січня) та Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня), протягом січня 2021 р. були проведені інформаційно-просвітницькі заходи: виховні години «Велична і свята, моя ти Україна!», «Єдина незалежна Соборна Україна»,«Бій під Крутами. Як це було», «Причини та наслідки трагедії під Крутами»; лекція «Історичне значення об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки», «Державність, соборність, стабільність»; уроки з історії України «Українці у боротьбі за створення власної держави»; семінар з учнями 9-10 класів «Причини та наслідки трагедії під Крутами». Щотижневий випуск газети «Шкільне життя» був  присвячений Дню Соборності «22 січня – День Соборності України». Також у січні до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту були проведені години пам’яті «Безсмертна пам’ять людського духу», «Історія скорботи та героїзму».

З метою вшанування учасників дій на території інших держав класні керівники 1-4 класів проводили уроки пам’яті «Пам’ятаймо, для нащадків про війну в Афганістані», «Пам’ять єднає покоління», у 5-8 класах відбулися бесіди за темами: «Тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе», «Афганська війна – як це було?», «Відлуння кровавих стежок Афганістану». У березні 2021 року класні керівники провели в он-лайн режимі виховні бесіди на тему «Мовленнєвий етикет», у 5-х класах вчителі української мови провели навчальний диктант «Співець свого народу», у 6-7 класах відбулися літературні читання «Уклін тобі, Тарасе»», у 8-9 класах пройшов лінгвістичний турнір «Мова калинова», у 11 класах свято «Єднаймо душі словом Кобзаря».

У квітні 2021 року були організовані дистанційно заходи з нагоди Дня чорнобильської трагедії: конференції Zoom «Чорнобиль не має минулого», «Чорнобиль – трагедія ХХ ст.», розміщення на сайті презентацій «Героїзм ліквідаторів аварії на ЧАЕС врятував світ», «Мужність і біль Чорнобиля», посилань на документальні, художні фільми «Чорні крила біди», «Дзвони тривоги» та ін.

З метою відзначення річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги на сайті закладу та на сторінці Facebook було розмішено привітання з 76-ою річницею Перемоги у Другій світовій війні, а також розміщено посилання на сторінку Українського інституту національної пам’яті. 09 травня 2021 року директор ліцею Барабан Ю.В. та вчитель історії Жовновацький С.В. квіти та вінок до меморіального комплексу «Вічний Вогонь».

У рамках діючих карантинних обмежень за допомогою мережі Інтернет проведені заходи щодо відзначення Дня Європи: на сайті ліцею та на сторінці Facebook  розміщено привітання, серед учнів 1-5 класів проведено конкурс малюнків «Хай сонечко сяє всім дітям Європи», на віртуальних стінах 6-9 класів (Padlet) розміщено онлайн-тест «Чи знаєш ти Європу», класні керівники 10-11 класів провели вебінар «Україна та Європейський Союз».

Протягом навчального року були проведені заходи щодо вшанування Дня пам’яті жертв політичних репресій: виховні години «Політичні репресії в Україні, їх наслідки для українського народу», «Масовий терор 1936-1938: погляд через роки», історичні години «Забути цього неможливо». У бібліотеці діяла виставка «Жахливі сторінки нашої історії» (листопад 2020 р.). На сайт ліцею розміщені інформаційні матеріали «Великий терор в Україні».

Система національного та громадянського виховання поєднується з системою роботи ліцею щодо попередження злочинності та правопорушень серед учнів передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин.

Робота педагогічного колективу щодо попередження злочинності та правопорушень серед учнів планується і аналізується щорічно. План роботи школи на 2020/2021 н. р. вміщує розділ 5.3.3. «Правове, превентивне виховання». Одним з основних аспектів правовиховної роботи педагогічного колективу нашого ліцею є формування у школярів правової культури поведінки. У першу чергу правова освіта школярів здійснюється під час вивчення предмета «Правознавство» у 9 класах та «Громадянська освіта» у 10 класі. Щороку учні 9-11 класів беруть участь у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з правознавства та турнірі Юних правознавців. Адміністрація ліцею співпрацює з інспектором ювенальної превенції Ленівенко В.В., учні ліцею протягом 2020/2021 навчального року не скоїли правопорушень.

У ліцеї існує своєрідна система профілактичної роботи:

-  контроль за відвідуванням учнями школи  класними керівниками в класних журналах, в загальношкільному журналі відвідування;

-  розроблені спеціальні правила для учнів, які вивчаються ще з початкових класів;

-  проводяться цикли  виховних заходів на правову тематику (бесіди, години спілкування, ігрові моменти);

-  учні охопленні заняттями в шкільних  та позашкільних гуртках та секціях;

-  учні охоплені постійними та тимчасовими дорученнями;

-  ведеться постійна індивідуальна робота з учнями та батьками.

Профілактичну роботу проводять класні керівники 1-11 класів.

   Практичним психологом Задорожною М.М. здійснювалася індивідуальна робота з учнями, які потрапили в складні життєві обставини та з учнями девіантної поведінки, які стояли на обліку у ліцеї, з метою недопущення вживання та розповсюдження алкогольних і наркотичних засобів серед учнів, психологічної профілактики та корекції відхилень у поведінці неповнолітніх. Задорожна М.М. надавала консультації батькам (опікунам) щодо виховання дітей у сім’ї.

Учителями систематично проводилися індивідуальні бесіди з дітьми із відхиленням у поведінці та їхніми батьками. Чотири рази на рік класні керівники проводили батьківські збори, на яких обговорювалися важливі питання виховання дітей, а саме: «Типові помилки в сімейному вихованні» «Увага! Ваша дитина – підліток» тренінг «Я – хороший батько!» «Взаєморозуміння і взаємоповага. Як уникати конфліктів з власними дітьми» тощо.

    У закладі постійно проводиться робота з дітьми пільгових категорій. Класні керівники на початок навчального року склали соціальні паспорти класу, заступник директора з навчально-виховної роботи – соціальний паспорт ліцею.

Пріоритетним напрямком роботи була психологічна просвіта, а також корекційно-розвиткова, консультативно-діагностична робота та формування інклюзивного простору для дітей з особливими освітніми потребами. Психологічна просвіта була спрямована на попередження негативних явищ серед учнів, а також на формування навиків здорового способу життя. Корекційно-розвиткова робота  мала за мету створення сприятливого психоемоційного фону на тлі якого формуються адаптивні властивості учасників освітнього процесу та відбувається процес саморозвитку та самовдосконалення.

Вивчалися адаптація учнів 1-х класів до шкільного життя, особливості переходу та адаптація учнів 4 класів в базовій  школи, особливості адаптації десятикласників до навчання у старшій школі, а також індивідуальна діагностика дітей пільгового контингенту, «групи ризику»,  новоприбулих учнів, діагностування батьків.

Вивчення адаптації  першокласників до умов початкової школи в межах НУШ проходив в ІІ етапи:

І етап обстеження учнів 1-х класів на визначення рівня адаптованості до умов навчання в школі відбувся в листопаді-грудні 2020року. ІІ етап обстеження учнів 1-х класів на предмет адаптації відбувся в квітні місяці 2021 року.

Важливу роль в організації освітнього процесу відаодиться  бібліотеці. Діяльність шкільної бібліотеки була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові та бережливого ставлення до книги, на задоволення пізнавальних та читацьких інтересів, до історії та культури України, сприяння громадському вихованню учнів.

Упродовж року були оформлені книжково-ілюстративні виставки:

-                «Україна – єдина країна» (до Дня незалежності України),

-                «Китай – країна що зачаровує» (до року Китаю в Україні),

-                «Віддає учитель розум свій, теплоту душі» (до Дня працівників освіти),

-                Письменники ювіляри у 2020/2021 навчальному   році,

-                «У всі віки приносять славу Україні козаки (до Дня українського козацтва),

-                «Не маємо права забути» (до дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій),

-                «Уроки історії – Афганістан» (до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав),

-                 «Слава слов’янському слову» (до дня слов’янської писемності та культури),

-                «Навіки разом» (до Дня Соборності України).

Популяризація книги, літератури шляхом бібліографічних оглядів, літературних годин та вікторин, бесід та відкритих переглядів літератури була і залишається одним із головних завдань шкільної бібліотеки. Були проведенні свята:

-                День відкритих дверей (до Всеукраїнського дня бібліотек);

-                Вікторина «Про книгу та бібліотеку», 4 класи;

-                «Ерудит лото», відгадуємо загадки, 2-3 класи;

-                Екологічна гра «Краса моєї України», 5-6 класи;

-                Свято «Як книжка в казковому світі друзів шукала», 1-3 класи;

-                Літературна гра «Твої улюблені письменники», 5-9 класи.

Бібліотекар ліцею своєчасно отримує, обліковує і видає нові підручники учням. У разі потреби бере в тимчасове користування навчальну літературу в інших закладах.

Бібліотека бере участь в операції «Живи, книго!», проводяться бесіди,  рейди-перевірки стану підручників. Бібліотекар разом з вчителями провела масові заходи: конкурси читців поезії  Т.Г.Шевченка. В бібліотеці  працює «Книжкова лікарня» для учнів 3-5 класів.

У ліцеї здійснюється робота по соціальному захисту педагогічних працівників. Протягом навчального року матеріальну допомогу від профспілкового комітету отримали 12 чоловік. Колектив збирав кошти на поховання близьких родичів співробітників  і колишніх працівників.

Працівникам  у разі потреби надавались відпустки без збереження заробітної плати. Надані  додаткові відпустки працівникам які мають 2-х дітей до 15 років, виховують без батька, опікунам, матері дитини інваліда Мають додаткові відпустки за несприятливі умови роботи кухарі, секретар, прибиральники службових приміщень, завідуюча бібліотекою.

 Упродовж 2020/2021 навчального року проводився ремонт технологічного обладнання в їдальні (електричних печей, машини для миття посуду, тощо).  У  всіх навчальних кабінетах і службових приміщеннях є  доступ до швидкісного інтернету.  Замінили  покриття підлоги перед сходами на другому та третьому поверхах.  У кабінеті № 3 були замінені світильники за рахунок батьківських коштів. У кабінеті № 9 встановлені жалюзі. Силами обслуговуючого персоналу були упорядковані три клумби. Влітку 2021 року планується косметичний ремонт приміщень закладу. Придбано обладнання для харчоблоку за рахунок місцевого бюджету. Для ідальні були придбані посуд, миючі та дизенфікуючі засоби, фарба для поточного ремонту. Замінені електричні щитки на 1-3 поверхах. Придбані три нові вогнегасники.

У поточному навчальному році було три звернення зі скаргами до відділу освіти. Усі випадки були розглянуті адміністрацією ліцею і видані рішення та пропозиції, щодо владнання конфліктних ситуацій.

 

 

 

Директор ліцею                                       Юрій БАРАБАН