Комунальний заклад "Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області"

 
МОН України

Критерії оцінювання

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результату освітньої діяльності здобувачів освіти як складової освітнього процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня. Результати освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками. Метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.

 

 

Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учням та батькам ознайомится з нормативними документами щодо Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

 

   Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу   

 

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів  3-х і  4-х класів Нової української школи

 

КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи