Комунальний заклад "Первомайський ліцей № 2 Первомайської міської ради Харківської області"

 
МОН України

Виховний процес

Мета виховної роботи школи:

виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними почуттями, є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатним до самоосвіти і самовдосконалення.

Завдання виховного процесу в школі:

- гуманізація виховного процесу, що виражається у створені умов для всебічного розвитку особистості, спонуканні її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовихованню;

- підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя;

- удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею здійснювати виховну діяльність та ефективно вирішувати питання виховання школярів;

- розвивати учнівське самоврядування, активізувати його роль у навчально-виховному просторі.

Пріоритетні напрямки виховної роботи:

- реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у позаурочній діяльності;

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

- формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;

- інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохороних органів та установ системи охорони здоров’я.

 

 

МІСЬКА ВИХОВНА МЕТОДИЧНА  ПРОБЛЕМА

Становлення і розвиток системи ЗЗСО, в якій успішно формується  особистість учня як громадянина, сім’янина, професіонала

 

ШКІЛЬНА  МЕТОДИЧНА  ПРОБЛЕМА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Формування життєвих компетентностей у контексті сприяння здоровому способу життя шляхом впровадження інноваційних технологій у виховний простір школи

 

НАПРЯМОК  ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю

Шляхи формування  здоров’язберігаючої компетентності школярів у позаурочний час

 

 

ПРОБЛЕМА ШМО КЛАСНИХ КЕРВНИКІВ

Створення і розвиток виховного простору, у якому успішно формується морально духовна життєво компетентна особистість

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

·  Конвенція з прав дитини.

·  Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243.

·  Національно-патріотичне виховання в контексті програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

·  Закон України Про молодіжні дитячі організації.

·   Закон України Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті.

·  Закон України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

·   Закон України  Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

·  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII.

·  Наказ МОНУ від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

·  Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України від 27.10.2009 № 3754/981/538/493 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді».

·  Наказ МОНУ від 12.08.2014  № 931«Про проведення щорічного місячника шкільних бібліотек».

·  Наказ МОН України від 30.09.2014 № 1085 «Про проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)».

·  Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

·  Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

·  Наказ МОН України від 16.06.2015 року № 641  «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

·  Наказ  МОНУ від 08.04.2016 №405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

·  Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1105/25882).

·  Наказ  МОНУ від 28.03.2014 №1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів».

·   Наказ МОНУ від 07.08.2015 №2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних само ушкоджень».

·   Наказ МОНУ від 02.03.2017 № 1/9-119 «Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з питань пропаганди психічного здоров`я».

·  Указ Президента України від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру».

·  Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи».

·  Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України».

·  Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України».

·  Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020».

·  Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

·  Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки».

·  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 р. №1/9-530 щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.

·  Лист МОНУ від 16.06.2014  № 1/9-319  «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності».

·  Лист МОНУ від 07.07.2014  № 2/2-14-1043-14 «Про посилення контролю за навчально-виховним процесом».

·  Лист МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму».

·  Лист МОНУ від 30.07.2014 №1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями ЗНЗ з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації».

·  Лист МОНУ від 13.08.2014 №1/9-412 «Про проведення уроків мужності».

·  Лист МОНУ від 19.08.2014 1/9-419 «Про проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах».

·  Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

·  Лист Міністерства освіти  і науки України від 08.05.2015 №1/9-235 «Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних екскурсій».

·  Лист ІМЗО від 24.05.2016 №2.1/10-1054 «Про відзначення в 2016 році 20-ї річниці Конституції України».

·  Лист МОН № 1/9-385 від 20.07.2016 року«Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку».

·  Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828  «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

·  Лист ДНіО від 15.04.2016 №0-38/1660 «Про виконання Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2020 року».

·  Лист МОНУ від 03.10.2016 № 1/9-522 «Про проведення інформаційно-освітньої роботи щодо протидії торгівлі людьми».

·  Лист МОНУ від 06.06.2013 №1/9-413 «Про впровадження  факультативних курсів працівниками психологічної служби

·  системи освіти».

·  Лист МОНУ від 28.05.2015 № 1/9-264 «Про програму виховних заходів з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

·  Лист ДНіО від 17.03.2017 №01-38/1132 «Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з питань пропаганди психічного здоров`я».

·  Лист МОН України від 16.08.2019 №1/9-523 "Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році".

·  Постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно патріотичного виховання дітей та молоді».

·  Постанова Верховної Ради України від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання».

·  Постанова кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

·  Постанова ВРУ про вшанування героїв АТО.

·  Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

·  Методичні рекомендації класним керівникам МОНУ. Зміст, форма і структура плану виховної роботи. Програма аналізу виховної роботи у класі. Орієнтовні питання для складання характеристики класу. Структура плану виховної роботи класного керівника.

·  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

·  Методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього середовища».

·  Методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю (лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480).

·  Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами.

·  Освітній проект «Виховний простір Харківщини».

·  Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 н. р.

·  Концептуальна записка Представництва Дитячого фонду ООН в Україні «Безпечні школи в Україні».

·  Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657- VIII (лист МОН від 29.01.2019 № 1/19-881).

·  План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

Важливі пам'ятні та ювілейні дати.