ВУЗ ШАГ
   

Первомайський ліцей № 2

 
МОН України

Моніторинги

Розвиток, розбудова суспільства не мислиться без успішних людей, які здатні це здійснювати. Успішними вважають тих людей, які отримали високоякісну освіту та зуміли примножити не лише власний достаток, а й принести користь суспільству, в якому вони живуть. Завдячувати успіху можна лише у разі отримання високоякісної освіти.

Варто зазначити, що освіта – це не просто сукупність систематизованих знань, умінь та навичок, здобутих індивідом самостійно або в процесі навчання в спеціальних навчальних закладах. Вона є одним із показників соціального статусу індивіда та одним із факторів зміни і відтворення соціальної структури суспільства. Освіта є соціальним інститутом, що виконує функції підготовки та інтегрування індивіда в різні сфери життєдіяльності суспільства, прилучення його до культури даного суспільства, духовного обличчя людини, яке формується під впливом моральних і духовних цінностей, що стали надбанням її духовного кола, а також процесу виховання, самовиховання, впливу, вдосконалення, тобто процесу формування обличчя людини.

Одним із механізмів, здатних забезпечити якісний рівень освіти є моніторинг. Оксфордський словник визначає моніторинг як ретельне спостереження, контроль за роботою. Термін «моніторинг» (від латинського слова monitor — застережливий) прийшов у педагогічну науку з екології та соціології

Питання становлення та розвитку моніторингу якості освіти в Україні, сучасні підходи до організації моніторингових досліджень, об'єкти досліджень в системі освіти і його сутність є надзвичайно актуальними для освітнього простору нашої держави.

На сьогодні важливим є не просто моніторинг освіти чи моніторинг якості освіти, а відстеження та прогнозування його поступового динамічного розвитку.

Здійснення моніторингу якості освіти, зокрема і загальної середньої освіти, передбачає не лише відстеження стану об’єкта, а й вплив на цей стан, корекцію його з метою переведення на якісно новий, вищий рівень. Така освітня система, зазнаючи впливу та коригування, буде постійно змінюватись, даючи нам уявлення про те, як розвивається об’єкт.

 

Якість знань учнів з навчальних предметів за І семестр 2017/2018 навчального року  5-11 класи

 

№ з/п

Назва предмету

Класи

Якість знань

1

Українська мова

5-11

60,1%

2

Українська література

5-11

59,8%

3

Російська мова

5-9

58,2%

4

Зарубіжна література

5-11

59,4%

5

Англійська мова

5-11

65,5%

6

Математика

5-6

51,9%

7

Алгебра

7-11

41,9%

8

Геометрія

7-11

43,5%

9

Фізика

7-11

48%

10

Інформатика

5-11

95%

11

Економіка

11

58%

12

Астрономія

11

94%

13

Географія

6-10

63%

14

Харківщинознавство

8-9

78%

15

Біологія

6-11

67,2%

16

Природознавство

5

59,2%

17

Хімія

7-11

53%

18

Основи здоров’я

5-9

83,6%

19

Екологія

11

100%

20

Історія України

5,7-11

58,1%

21

Всесвітня історія

6-11

55%

22

Правознавство

9-10

46,4%

23

Музичне мистецтво

5-7

97%

24

Образотворче мистецтво

5-7

89%

25

Мистецтво

8-9

83%

26

Художня культура

10-11

84%

27

Трудове навчання

5-9

94,1%

28

Фізична культура

5-11

85,8%

29

Крок до порозуміння

10

100%

30

Етика

5-6

87%

31

Людина і світ

11

100%

32

Захист Вітчизни

10-11

94,7%

 

Рівень навчальних досягнень учнів 3-11 класів  за І – семестр 2017/2018 навчального року

Клас

Кількість учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість знань

3-А

30

0

10-33%

16-53%

4-14%

67%

3-Б

32

0

7-22%

20-62%

5-16%

78%

4-А

27

3-10%

8-30%

15-56%

1-4%

60%

4-Б

28

2-7%

7-25%

15-54%

4-14%

68%

Разом

117

5-4,2%

32-27,3%

66-56,4%

14-11,9%

68,3%

5-А

31

1-3%

7-23%

21-68%

2-6%

74%

5-Б

28

7-25%

14-50%

7-25%

0

25%

6-А

31

2-6%

14-45%

12-39%

3-10%

49%

6-Б

31

3-10%

20-64%

7-22%

1-4%

26%

7-А

28

5-18%

14-50%

7-25%

2-7%

32%

7-Б

25

3-12%

15-60%

7-28%

0

28%

8-А

29

7-24%

14-48,2%

7-24%

1-3,4%

27%

8-Б

21

4-19%

9-43%

8-38%

0

38%

9-А

28

4-14,3%

19-67,8%

4-14,3%

1-3,6%

17,9%

9-Б

26

10-39%

11-42%

4-15%

1-4%

19%

Разом

278

46-16,5%

137-49,2%

84-30,2%

11-3,9%

34,1%

10

19

6-32%

10-53%

2-10%

1-5%

15%

11

19

1-6%

5-26%

12-63%

1-5%

68%

Разом

38

7-18,4%

15-39,4%

14-36,8%

2-5,2%

42%

Всього

433

58-13,3%

184-42,4%

164-37,8%

27-6,2%

44%

 

Рівень навченості учнів 3-11 класів за І – семестр 2017/2018 навчального року (діаграми)

 

Заходи щодо реалізації освітнього проекту «Моніторинг якості освіти в Харківській області»

 

Узагальнення анкет вчителів 11 класів щодо з’ясування чинників, які впливають на якість підготовки учнів до ЗНО